: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

 

 

 

ДЕРЖАВНА

ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА

СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ

Н А К А З

  1.                            № ______

Про затвердження Порядку складання та подання

запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Державна Установа “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія”

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна Установа “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” (Додаток 2), що додається).

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, (Додаток 1), що додається.

2. Визначити Грицину М.М. відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Хмельницька фітолабораторія.

3. Визначити місцем роботи запитувачів із документами приймальню Державної установи “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” за адресою: м. Хмельницький, вул.Купріна,48.

4. Загальному відділу (Новосьолову С.М.) забезпечити доступ до розділу „Доступ до публічної інформації” на веб-сайті Хмельницької фітолабораторії для розміщення актуальної інформації та її оновлення відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                 ______________                   В.П. Галюк

З наказом ознайомлені: ___________________ Новосьолов С.М.;

                                        ___________________ Грицина М.М.

Додаток 1 до

Наказу Директора

Хмельницької фітолабораторії

№____ від __________________2013 року.

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Державна Установа “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія”

Запитувач:    

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові (найменування))

____________________________________________________________________________

(місце проживання (місцезнаходження) або адреса електронної пошти, номер телефону)

ЗАПИТ на інформацію

       Прошу відповідно до статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати _____________________________________________________________________________             (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ____________________________________________________________________________;

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу     ____________________________________________________________________________;

факсом                                                   ____________________________________;

телефоном              

_______________

(дата) 

_________________

(підпис)

            Директор                                                                  В.П.Галюк

Додаток 2 до

Наказу Директора

Хмельницької фітолабораторії

№____ від __________________2013 року.

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна Установа “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія”

I. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1.1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державної установи “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом адсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

1.2. Для подання письмового запиту запитувач використовує форму, яку може отримати в громадській приймальні Державної установи “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” за адресою: 29008, м.Хмельницький, вул. Купріна,48, або на офіційному веб-сайті Хмельницької фітолабораторії (http://www.fitolab.km.ua).

1.3. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляють працівники, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна eстанова “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія”, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка його подала.

1.4. Запит може бути поданий до Державної установи “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 8.00 до 12.00 та з 13.45 до 17.00, у п'ятницю з 8.00 до 12.00 та з 13.45 до 16.00).

1.5. Запит на інформацію подається в довільній формі.

1.6. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, місце проживання (місцезнаходження) або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ІІ. Строк розгляду запитів на отримання публічної інформації

2.1. Відповідь на запит на інформацію надається Державною Установою “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту у спосіб, обраний запитувачем.

2.2. Відповідальний реєструє письмовий запит та невідкладно (протягом одного робочого дня) здійснює попередній розгляд та передає його на підпис директору для надання структурному підрозділу (підрозділам), у компетенції якого перебуває запитувана інформація.

2.3. Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації запиту структурні підрозділи Державної установи “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” готують та надають завізовані керівником структурного підрозділу відповіді на письмові запити до відповідальної особи або згідно з дорученням надають відповідь самостійно.

ІІІ. Плата за надання інформації

3.1. Інформація на запит надається безоплатно.

3.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.3. Витрати на копіювання та друк визначаються Державною установою “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

3.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

IV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

Державна установа “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до розділу ІІІ цього Порядку;

недотримання вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

4.2. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4.3. Рішення, дії чи бездіяльність працівників Державної установи “Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія” з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

            Директор                                                                В.П.Галюк

Головна
Про лабораторію
Структура
Підрозділи
Відділ фітосанітарного аналізу
Відділ фітосанітарних процедур
Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів
Графік прийому громадян
Вакансії
Фітосанітарний стан Хмельниччини
Фітосанітарний стан Хмельницької області станом на 2012 рік
Фітосанітарний стан районів Хмельницької області станом на 2012 рік
Фітосанітарний стан Хмельницької області станом на 2015 рік
Фітосанітарний стан районів Хмельницької області на 2015 рік
Інформуємо
Карантинні організми Хмельниччини
Порівняльний аналіз надходження зразків від імпортної та вітчизняних обєктів регулювання у 2013 -2016 рр.
Послуги
Законодавча база
Державні закупівлі
Річний план закупівель 2015
Річний план закупівель 2016
Річний план закупівель 2017
Публічна інформація
Контакти
Зворотній зв'язок
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

 КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

president.gov.uarada.gov.uakmu.gov.uaderzhprod