ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ” - створена відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління.

До компетенції ДУ “Хмельницька фітолабораторія” належить:

- проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом через територію України;

- участь у проведенні обстежень рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання;

- участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення та земель лісового фонду, місць обігу об'єктів регулювання;

 - визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу;

- виконує інші функції, визначені законодавством України.

- співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР, Продовольчої та сільської організації ООН ФАО, Міжнародною асоціацією з контролю якості насіння (ІСТА), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

24 травня 2018 року ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» першою серед фітосанітарних лабораторій України аккредитовано Національним агенством з акредитації України на відповідність стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025. Підтверджено відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Рішення від 07.10.2021. АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ, який зареєстрований в Реєстрі акредитованих ВЛ Національного агентства з акредитації України 24 травня 2023 року за №201167, дійсний до 23 травня 2028 року. Cфера акредитації включає можливість проведення: 

  • фітосанітарна експертиза (аналізи): ентомологічна, гербологічна, мікологічна, фітогельмінтологічна, бактеріологічна, вірусологічна експертиза у рослинах, продуктах рослинного походження та інших об'єктів регулювання;
  • визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських, ефіроолійних та квітково-декоративних культур (вологість, чистота, маса 1000 насінин, схожість та енергія проростання, зараженість насіння хворобами);
  • визначення якості зерна сільських культур (вологість, смітна, зернова та олійна домішки, сажкові утвори, ріжки злаків та інші збудники);
  • відбирання проб сільськогосподарських культур.                 

 ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» надає повний спектр послуг проведення аналізу по визначенню фітосанітарного стану об'єктів регулювання (насіння, зерно, мука, крупи, дерти, комбікорм, шрот, висівки, свіжі овочі та фрукти, кава в зернах, спеції, живі квіти, рослини с/г культур, садженці плодових та лісових культур та ін.) на відповідність вимогам не тільки українського законодавства, а й вимогам міжнародних стандартів ISO, ЄОЗР. Наказом Держпродспоживслужби від 30.09.2020р. № 652 ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» уповноважується на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) регульованих шкідливих організмів та інших шкідливих організмів. Лабораторія має відповідне обладнання та висококваліфікований персонал, що дає можливість виконувати практично будь-яке випробування відповідно до Сфери акредитації та забезпечити якість наданих послуг. Внутрішня програма навчання фахівців лабораторії, стажування в інших фітосанітарних лабораторіях України та обмін досвідом, курси підвищення кваліфікації, регулярна участь у міжнародних Проектах Твінінг та раундах міжлабораторних порівнянь є підтвердженням якості випробування. Вищим керівництвом лабораторії визначено Політику в сфері якості та встановлено процедуру перегляду Політики. Поліпшення результативності перевіряється шляхом проведення внутрішніх аудитів, аналізування з боку керівництва, врахуванням ризиків та можливостей пов'язаних із середовищем та цілями установи, здатності демонструвати відповідність встановленим вимогам на відповідність стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025. Доказом виконання зобов'язань щодо постійного покращення є досягнення запланованих цілей:

 

  • забезпечити проведення випробувань з дотриманням вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025,ЄОЗР та інших законодавчих вимог;
  • забезпечити видачу точних та достовірних результатів випробувань, які можна перевірити;
  • постійно бути здатними демонструвати неупередженість та уникати будь-якого невиправного, фінансового чи іншого тиску, який може негативно позначитися на якості виконуваної роботи;
  • забезпечити конфіденційність інформації та прав власності наших замовників;
  • постійно проводити підготовку персоналу лабораторії для виконання випробувань на високому технічному рівні;
  • сприяти своєчасному виявленню відхилень під час виконання роботи та їх попередження або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей.