КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.

МИТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ.

Закони України:

Закон України "Про карантин рослин".

Закон України "Про захист рослин".

Закон України "Про насіння і садивний матеріал".

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Кабінет Міністрів України:

Постанова КМУ від 15 листопада 2019 р. № 1177 Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”.

Постанова КМУ від 8 травня 2019 р. № 383 Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю.

Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 960 Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту).

Постанова КМУ від 18 серпня 2017 р. № 615 Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу.

Постанова КМУ від 11січня 2017 р. № 144 Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1348 Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Наказ від 22 лютого 2021 р. № 343 Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів).

Наказ від 13 лютого 2013 р. № 96 Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Наказ від 04 березня 2021 р. № 487 Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки.

Наказ від 29 листопада 2006 р. № 716 Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів.

Інші законодавчі акти

Міжнародні договори

Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів.

Міжнародна конвенція про захист рослин.

Угода про заснування Світової організації торгівлі.